Přejít k obsahu


Managerial tools for performance measurement

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Managerial tools for performance measurement. Applied Computer Science, 2006, roč. 2, č. 1, s. 64-82. ISSN: 1895-3735
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Managerial tools for performance measurement
Rok vydání: 2006
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Manažerské výkonnostní styly začínají být důležitou oblastí výzkumu a praxe manažerského účetnictví. Tradiční systémy hodnocení výkonnosti jsou hlavně založeny na tradičních finančních přístupech hodnocení, ale je důležité se zaměřit také na nefinanční přístupy. Cílem tohoto článku je vytvořit nový přístup ke klasifikaci systému měření výkonnosti malých a středních průmyslových podniků.
Abstrakt EN: Managerial performance evaluation styles continue to be an important area of management accounting research and practice. Traditional performance measurement systems are mostly based on traditional financial evaluation but it is necessary to focus on non-financial identifications as well. The aim of this article is to design a new approach to performance measurement system classification for small and medium sized industrial companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička