Přejít k obsahu


Regulační schémata dvojitě napájeného stroje pro plné dosažení možností silového obvodu pohonu

Citace:
PITTERMANN, M., JANDA, M., FOŘT, J. Regulační schémata dvojitě napájeného stroje pro plné dosažení možností silového obvodu pohonu . In Symep 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7043-455-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control circuits for drive with double-fed machine for the full working range
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Pittermann , Martin Janda , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku regulace pohonu s dvojitě napájeným strojem (tj. v podstatě kroužkový asynchronní stroj se statorem připojeným k síti a do rotoru napájený z měniče frekvence). Při vyšetřování jeho dynamiky bylo uvažováno několik variant vektorového řízení pohonu. Dále jsou zde řešeny některé speciální řídicí algoritmy pohonu (například rozběh pohonu a přifázování stroje k síti bez vzniku proudového nebo momentového rázu).
Abstrakt EN: This paper solved the problematics of the control algoritmhs for the drive with double-fed machine (DFM). This drive consists of DFM and indirect frequency converter and its controls circuits. For some various types of configurations of power electronics and for the some type of control´s algorithms are solved the attributes of this drive in the basic working regimes and in the special regimes.
Klíčová slova

Zpět

Patička