Přejít k obsahu


Vlastnosti tepelně zpracovaných součástí z beryliového bronzu

Citace:
KŘÍŽ, A., SCHMIEDEROVÁ, I., KRAUS, V. Vlastnosti tepelně zpracovaných součástí z beryliového bronzu. In METAL 2003. Ostrava: TANGER, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-85988-82-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of heat treated beryllium bronze components
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Antonín Kříž , Iva Schmiederová , Václav Kraus
Abstrakt CZ: Beryliové bronzy jsou typickým materiálem pro výrobu nemagnetických korozivzdorných pružin, nejiskřících nástrojů i při výrobě ložisek. Výhodou je, že po rozpouštěcím žíhání a ochlazení ve vodě se dají dobře tvarovat a tvarově hotové vytvrzovat. Pružiny pracují měkčeji než ocelové a mají vysokou mez únavy i za působení koroze. Příspěvek se zabývá sledováním vlivu technologického postupu pro tvrzení součástek kovových brýlových obrouček. Tyto součásti jsou odlévány (odstředivě) do sádrových forempo odlití a očištění od zbytků sádry probíhá žíhání v ochranné atmosféře (čpavek), následně mechanické opracování - broušení a leštění v omílacích bubnech, frézování, řezání, vrtání závitů a zpravidla tvrzení při 310 0C. Výchozím materiálem je slitina Cu + Be (2%). Následkem nevhodné technologické operace odlití a tepelného zpracování součástí jsou iniciovány licí defekty a pozorována strukturní heterogenita.
Abstrakt EN: The article describes investigation of the influence of technological procedure involving hardening of spectacles rims. These parts are (centrifugally) cast into plaster moulds. Casting and stripping of plaster is followed by annealing in protective atmosphere (ammonia gas) and mechanical working, i.e. grinding and polishing in tumbling drums. Following steps include machining by milling, cutting, drilling the threads and, typically, hardening at 310řC. The material used is a copper alloy contaning 2% beryllium. Casting defects are formed as a consequence of an improper casting procedure and heat treatment of parts, and heterogeneous microstructure is observed. The paper contains not only light micrographs but also scanning electron micrographs with added maps of surface distribution of elements, acquired by means of energy-dispersive microanalysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička