Přejít k obsahu


Vliv iontového bombardu na vlastnosti systémů vytvářených PVD technologií

Citace:
KŘÍŽ, A. Vliv iontového bombardu na vlastnosti systémů vytvářených PVD technologií. In METAL 2003. Ostrava : TANGER , 2003. s. 1-9. ISBN: 8085988828
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of ion bombardment upon properties of PVD-produced systems
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vlivem iontového bombardu na vlastnosti vytvářeného systému. Pro experiment byly použity nejčastěji používané typy slinutých karbidů, které byly podrobeny iontovému bombardu za podmínek běžné depozice a rovněž byly použity extrémní podmínky. U takto ovlivněného substrátu byly sledovány iniciované povrchové změny.
Abstrakt EN: The paper deals with the influence of ion bombardment on properties of the produced system. The most frequently used types of sintered carbides were employed in the experiment. They were subjected to ion bombardment under both common and extreme conditions of deposition. Given the processed substrate, surface changes were examined.
Klíčová slova

Zpět

Patička