Přejít k obsahu


Reconstructing domain boundaries within a given set of points, using Delaunay triangulation

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., ŽALÍK, B. Reconstructing domain boundaries within a given set of points, using Delaunay triangulation . Computers & Geosciences, 2006, roč. 32, č. 9, s. 1310-1319. ISSN: 0098-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reconstructing domain boundaries within a given set of points, using Delaunay triangulation
Rok vydání: 2006
Autoři: Ivana Kolingerová , Borut Žalík
Abstrakt CZ: Je dána vstupní množina rovinných bodů ležících v nekonvexní polygonální oblasti, může obsahovat díry. Rekonstruujeme tvar její hranice bez znalosti toho, které body nebo hrany patří do hranice. Náš přístup je založen na různých kvalitních delaunayovských trojúhelníků uvnitř a vně domény.
Abstrakt EN: Given an input set of planar points, which occupy a non-convex polygon area, possibly with holes, we reconstruct the shape of its boundary domain, without previous knowledge of which points or edges belong to the boundary. Our approach is based on different qualities of the Delaunay triangles inside and outside the domain.
Klíčová slova

Zpět

Patička