Přejít k obsahu


Zjišťování hluku a vibrací řezných elementů v závislosti na jejich opotřebení

Citace:
FORMÁNEK, J., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. Zjišťování hluku a vibrací řezných elementů v závislosti na jejich opotřebení. In 47. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: Česká zemědělská univerzita , 2006. s. 77-80. ISBN: 80-213-1523-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determination of noise and vibration of cutting elements in relation to their wear
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita
Autoři: Josef Formánek , Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Experimentální práce v oblasti měření a diagnostiky dosahují velmi vysoké úrovně. Vybavení pro mobilní přístoje (Notebook s měřicí kartou s odpovídajícím software)slouží k rychlému měření vibrací, hluku, toploty, atd. Tyto aplikace s počítačovou podporou jsou výsledné hodnoty měřeny v reálném čase.
Abstrakt EN: Experimental works in the area of measurement and diagnostics have reached very hight level. The equipment for mobile diagnostics of machines (Notebook with measurement card with relevant software) allow instantaneous measurement of the course of oscillation, virations, noise, temperature, moisture, etc. The application of efficient computing technics, allow to measure and evaluate all data real time just during diagnostics on the machine or on its component.
Klíčová slova

Zpět

Patička