Přejít k obsahu


Aplikace otěruvzdorných vrstev na různé geometrie šroubovitých vrtáků z SK

Citace:
ZETEK, M., ŠKARDA, J., KŘÍŽ, A. Aplikace otěruvzdorných vrstev na různé geometrie šroubovitých vrtáků z SK. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 35-40. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of thin coatings to the spiral twist drills with different cutting tool geometry
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Miroslav Zetek , Josef Škarda , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Při obrábění tvrdých materiálů dochází k vyššímu teplotnímu zatížení řezného nástroje a vzniká vyšší silové namáhání. Proto je velmi důležité zvolit vhodný řezný materiál a vhodnou geometrii nástroje, která povede ke snížení zmíněných vlivů a ke zvýšení řezivosti nástroje. Vrtání je velmi specifický řezný proces při kterém musí být zaručeno optimální dělení třísky a jejich odvod z místa řezu. Hlavní vliv na odvod třísek při suchém vrtání má úhel stoupání šroubovice. Proto tento příspěvek je změřený na srovnání několika různých úhlů stoupání šroubovice a vlivu použité vrstvy na řezný proces.
Abstrakt EN: At present of the high progressive cutting tools the thin coatings which is deposited to the functional cutting tool part has occurred still higher application. The new progressive coatings causes the increase of the cutting conditions, decrease of the uses of the process fluid, cutting forces and it causes decrease of the total costs. So this article is focused on machining – drilling of the steel with higher strength and hardness. For drilling sintered carbides drills with different cutting tool geometry were used. The drilling is a very specific cutting process where optimal divisible chip and their leaving from the cutting are has to be guarantee. The main influence to the chip and their shape has the spiral angel. And so this is why the article is focused on correlation between the different values of the spiral angel and influence of the spiral angel to the cutting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička