Přejít k obsahu


Vlastnosti TiAlSiN vrstiev

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Vlastnosti TiAlSiN vrstiev. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 66-71. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Properties of TiAlSiN tin films
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaobírá tenkými vrstvami TiAlSiN deponovanými na oceli pro práci za studena Vanadis4 Superclean pomocí katodového obloukového odpařování. Vlastnosti vrstev byli charakterizovány pomocí rtg. difrakce, rtg. fluorescence, elektronové mikroskopie, profilometrie a nanoindentace.
Abstrakt EN: The paper deals with TiAlSiN single and multilayers deposited on cold work tool steel Vanadis4 Superclean by cathodic arc plasma deposition. The properties of coating-substrate system were characterised by X-ray diffraction, X-ray fluorescency, scanning electron microscopy, surface profilometry and nanoindentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička