Přejít k obsahu


Hodnotenie vlastností tenkých vrstiev TiAlN a TiAlNmulti aplikovaných na PM materiáloch

Citace:
JAKUBÉCZYOVÁ, D., SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Hodnotenie vlastností tenkých vrstiev TiAlN a TiAlNmulti aplikovaných na PM materiáloch. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 72-75. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: properties of TiAlN single and multilayer thin coatings deposited on PM steel
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Dagmar Jakubéczyová , Jarmila Savková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Nanášení tenkých vrstev TiAlN a TiAlN multi technologii PVD- napařováním nba materiál Vanadis4, vyrobený práškovou metalurgii (PM). Hodnocení vlastností vrstev- struktura a morfologie povrchu, mikrotvrdost, drsnost a adheze aplikovaných tenkých vrstev.
Abstrakt EN: Deposition of TiAlN single and multilayer thin coatings by PVD technology- on steel Vanadis4 prepared by PM. Evaluation of coatings properties- structure and surface morphology, microhardness, rhoughness and adhesion.
Klíčová slova

Zpět

Patička