Přejít k obsahu


Trvanlivost řezných nástrojů opatřených tenkými vrstvami nitridu kovu

Citace:
KŘÍŽ, A., RINGELHÁN, K. Trvanlivost řezných nástrojů opatřených tenkými vrstvami nitridu kovu. In Vrstvy a povlaky 2003. Dubnica nad Váhom : ZTS-MATEC , 2003. s. 99-104. ISBN: 8096833715
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Durability of with thin film metal nitride coated cutting tools
Rok vydání: 2003
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS-MATEC
Autoři: Antonín Kříž , Karel Ringelhán
Abstrakt CZ: V posledních letech došlo ke značnému rozvoji fyzikálních technologií vytváření tenkých vrstev. Vývoj těchto technologií ovlivnil vědecký, technický a technologický rozvoj nejen ve strojírenství, ale i v optice a medicíně. Ve strojírenství se provádí převážně depozice tenkých otěruvzdorných vrstev různých typů nitridů kovů na řezných, tvářecích nástrojích a silně namáhaných strojních součástech. Tyto vrstvy přinesly podstatné zlepšení užitných vlastností povlakovaných předmětů, např. u řezných nástrojů několikanásobný vzrůst trvanlivosti, zlepšení kvality v procesu obrábění, a dále možnost zvýšení řezných rychlostí, případně i změnu technologických procesů, např. suché obrábění bez přítomnosti řezné kapaliny.
Abstrakt EN: In recent years considerable advancement of physical technologies of thin film deposition has taken place. These have had an impact on scientific, technical and technological development of not only engineering, but also optics and medicine. Engineering applications involve predominantly deposition of wear-resistant metal nitride thin films of different types on cutting and forming tools and heavily loaded components. These films have significantly enhanced end-use properties of thus coated parts. For instance, cutting tools durability increased several times and machining process quality improved. These films have significantly enhanced end-use properties of thus coated parts. For instance, cutting tools durability increased several times and machining process quality improved.
Klíčová slova

Zpět

Patička