Přejít k obsahu


Behaviour of the AC/DC converter from the low frequency interference point of view

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., FOŘT, J. Behaviour of the AC/DC converter from the low frequency interference point of view. In EMD 2006. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006. s. 88-89., ISSN: 1822-3249
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Behaviour of the AC/DC converter from the low frequency interference point of view
Rok vydání: 2006
Místo konání: Kaunas
Název zdroje: Kaunas University of Technology
Autoři: Pavel Drábek , Martin Pittermann , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou polovodičových měničů s ohledem na nízkofrekvenční rušení. Hlavní pozornost je věnována třífázovému plně řízenému tyristorovému měniči pracujícímu do induktivní zátěže.
Abstrakt EN: This paper describes behaviour of the semiconductor converters from the Electromagnetic Compatibility (EMC) point of view with respect to low frequency interference. The main attention is paid to a three-phase fully controlled thyristor bridge rectifier working to an inductive load. The harmonic analysis from interharmonic components point of view is considered to the changes of load, power source voltage (single phase and three phase voltage change) and dynamic changes of firing pulses for thyristor semiconductor devices.
Klíčová slova

Zpět

Patička