Přejít k obsahu


Nástroje řízení a měření výkonnosti podniku

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT, 2006. s. 8-14. ISBN: 80-01-03538-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools for enterprise performance management and performance measurement
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: V dnešním dynamickém a proměnlivém tržním prostředí je výkonnost podmínkou úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku. Výkonnost podniku je nutné řídit, a to tak, aby byly uspokojeny požadavky vlastníků, zákazníků, manažerů a ostatních subjektů participujících na podnikových činnostech. Příspěvek si klade za cíl analyzovat a syntetizovat pohled na ekonomickou kategorii výkonnost, její řízení a měření v kontextu tradičních a moderních přístupů, metod a nástrojů.
Abstrakt EN: In today´s dynamic and changeable competitive environment is a performance of a company a necessary condition for company´s success and competitiveness. Performance measurement is an assessment and evaluation of achieved fixed operative, tactic and strategic goals of the company. It is necessary to manage the performance so that all holders, customers, management and all other participating subjects´ requirements were satisfied. The goal of this paper is an analysis and synthesis of performance, performance management and measurement in the viewpoint of traditional and modern approaches, methods and tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička