Přejít k obsahu


Regionální management a jeho vymezení

Citace:
JEŽEK, J. Regionální management a jeho vymezení. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda , 2005. s. 39-42. ISBN: 80-89220-21-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional management and its definition
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá definováním pojmu regionální management (řízení regionálního rozvoje). Současně představuje souvislosti jeho vzniku a různé přístupy k jeho vymezení. Příspěvek rovněž shrnuje praktické zkušenosti s implememtací regionálního managementu v České republice a v zahraničí (především v německy hovořících zemích).
Abstrakt EN: The paper deals with a definition of the term „regional management“ (managing of the regional development). At the same time it presents circumstances of its origin and different approaches of its defining. The paper summarizes also practical experience with implementation of this term in the Czech Republic as well as abroad (mostly in German preaking countries).
Klíčová slova

Zpět

Patička