Přejít k obsahu


Poptávka po cykloturistice a její význam pro regionální rozvoj. Poznatky z Německa, Rakouska a České republiky

Citace:
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Poptávka po cykloturistice a její význam pro regionální rozvoj. Poznatky z Německa, Rakouska a České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 203-208. ISBN: 80-7041-895-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cyclo-turism demand and its significance for regional development: experiences from Germany, Austria and the Czech Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Ježková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá cykloturistikou a jejím významem z pohledu regionálního rozvoje. Vychází ze zkušeností České republiky, Německa a Rakouska. Příspěvek porovnává výsledky výzkumu cykloturistiky v České republice, Německu a Rakousku. Nakonec dochází k návrhu monitorovacího systému cykloturistiky v Karlovarském kraji (Česko-bavorský geopark).
Abstrakt EN: Demand for cycle tourism and its importance for a regional development. Experience from the Czech Republic, Germany and Austria. The paper compares results of the research of a demand for a cycle tourism in the Czech Republic, Germany and Austria and systematizes its importance for a regional development. The paper finishes with a proposal of a cycle tourism monitoring systém in Karlovy Vary Region (Czech-Bavaria Geopark).
Klíčová slova

Zpět

Patička