Přejít k obsahu


Knee articulated rigid body model

Citace:
HYNČÍK, L. Knee articulated rigid body model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 195-200. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Knee articulated rigid body model
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Pro nárazové aplikace jako je srážka malého osobního automobilu s chodcem je důležité korektní modelování kolenního kloubu za účelem popisu globální kinematiky pohybu a popisu poranění. Byla provedena rozsáhlá rešerše literatury za účelem výběru vhodných zdrojů k vytvoření kolenního kloubu. Model je založen na nelineárlním kloubu zahrnujícím flexi, extenzi a boční rotaci a posuv. Křivky odezvy kloubu jsou založeny na veřejných experimentálních datech. Je provedena dynamická validace kloubu. Model je zabudován do existujícího modelu člověka na bázi tuhých těles.
Abstrakt EN: For impact application like small passenger car to pedestrian impact, correct modeling of the knee joint is important for description of the global response and dynamics after impact and description of possible injuries. Large research of available sources has been done in order to create an adequate knee joint. Based on the research, simple articulated rigid body knee model is introduced. The model is based on nonlinear joint accommodating flexion-extension and lateral rotation and translation. Joint characteristics are based on public experimental data. Dynamical validation of the new model is provided. The model is implemented into existing human articulated rigid body model.
Klíčová slova

Zpět

Patička