Přejít k obsahu


Numerical simulation of simple composite material models

Citace:
KLEPÁČEK, J., LAŠOVÁ, V., HYNEK, M. Numerical simulation of simple composite material models. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo, 2006. s. 89-94. ISBN: 953-7142-18-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of simple composite material models
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Klepáček , Václava Lašová , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje určitý přístup k měření vlastních frekvencí u tvarově jednoduchých vzorků z kompozitních materiálů. Vedle experimentálních měření jsou zde také prezentovány výsledky několika numerických simulací, což jsou výsledky ladění numerických modelů v závislosti na naměřených hodnotách vlastních frekvencí.
Abstrakt EN: This paper shows a specific approach how to measure natural frequencies on simply shaped specimens from composite material. In addition to experimental measuring there are presented here also the results of several numerical simulations, which show tuning of simple numerical models onto experimental values of natural frequencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička