Přejít k obsahu


Pohon se spínaným reluktančním motorem bez čidla otáček

Citace:
MICHALÍK, M., FOŘT, J., TALLA, J. Pohon se spínaným reluktančním motorem bez čidla otáček. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické , 2006. s. 172-198. ISBN: 80-214-3286-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The sensorless control of switched reluctance motor drive
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Michal Michalík , Jiří Fořt , Jakub Talla
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá hysterézní a delta regulací proudu spínaného reluktančního stroje. Obě metody jsou porovnány a je zde diskutována jejich použitelnosti pro bezsenzorové řízení. Simulace jsou provedeny pro 4kW stroj v prostředí MATLAB-Simulink. Porovnání průběhů proudu je zaměřeno na přechodovou odezvu, odchylku od žádané hodnoty pro spínání napětí v jedné i obou polaritách.
Abstrakt EN: This paper analyzes hysteresis and delta modulation current regulators for switched reluctance machines and describes the use of these methods for sensorless control. Both methods are simulated in MATLAB-Simulink. The comparative study of the performance of current is focused on a current transient response, deviation from the current reference for soft chopping and hard chopping mode of operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička