Přejít k obsahu


Vztah výsledků mechanického zkušebnictví a technologických zkoušek řezivosti břitových destiček s tenkými vrstvami

Citace:
KŘÍŽ, A., RINGELHÁN, K. Vztah výsledků mechanického zkušebnictví a technologických zkoušek řezivosti břitových destiček s tenkými vrstvami. In Nástroje 2003. Zlín : Universita Tomáše Bati , 2003. s. 1-6. ISBN: 8073181355
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corelation of results of mechanical and technological tests of cutting properties of thin coated cutting tips
Rok vydání: 2003
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Universita Tomáše Bati
Autoři: Antonín Kříž , Karel Ringelhán
Abstrakt CZ: Tenké vrstvy aplikované na řezné nástroje vytvářejí systém tenká vrstva-substrát. Fyzikální a mechanické vlastnosti tohoto systému jsou zjišťovány řadou laboratorních analýz a testů. Jejich výsledky jsou však často presentovány odděleně, bez návaznosti na výsledky chování systému vrstva-substrát v reálném procesu obrábění. K získání obrazu o chování řezného nástroje na základě laboratorních analýz je třeba na systém pohlížet z komplexního hlediska, tj. stanovit vazby mezi výsledky laboratorních analýz a praktické zkoušky řezivosti.
Abstrakt EN: Thin films, being deposited on cutting tools, form the so-called thin film-substrate systems. Physical and mechanical properties of such systems are generally measured by means of numerous laboratory tests. Results of these are, however, often reported separately from data on the system's behaviour in actual machining process. To get the comprehensive picture from laboratory analyses, relations between their results and cutting efficiency test results must be determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička