Přejít k obsahu


Tribologické charakteristiky žárově stříkaných povlaků

Citace:
RACKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., HOUDKOVÁ, Š., ZAHÁLKA, F. Tribologické charakteristiky žárově stříkaných povlaků. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribological characteristics of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Štěpánka Racková , Olga Bláhová , Šárka Houdková , František Zahálka
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na hodnocení tribologických vlastností vybraných žárových nástřiků. Pomocí tribometru byl sledován koeficient tření v závislosti na použitém zatížení, byla použita metoda pin-on-disc. Profil stopy byl hodnocen profilometrem Hommel Tester T 1000, vzhled stopy po opotřebení byl sledován elektronovým mikroskopem.
Abstrakt EN: The paper is focused on tribological properties evaluation of selected thermally sprayed coatings. For a measurement was used the CSEM tribometr. The friction coeficient was evaluated in dependence on a pin load. Wear track profile was measured by profilometer Hommel Tester T 1000. Wear tracks appearance was examined by SEM.
Klíčová slova

Zpět

Patička