Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti nanokompozitních O-A povlaků

Citace:
FARKAČOVÁ, T., BLÁHOVÁ, O., ŠPÍRKOVÁ, M., ZUBKO, P., SAVKOVÁ, J. Mechanické vlastnosti nanokompozitních O-A povlaků. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 132-137. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of organic-inorganic nanocompozite coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Tereza Farkačová , Olga Bláhová , Milena Špírková , Pavol Zubko , Jarmila Savková
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je sledován vliv aditiv na výsledné mechanické vlastnosti povlaku v závislosti na druhu plniva vybraných O-A filmů. K nejdůležitějším charakteristikám patří tvrdost, Youngův modul pružnosti, adhezivně-kohezivní chování a koeficient tření.Mechanické vlastnosti byly studovány pomocí instrumentované zkoušky tvrdosti a tribometru (metoda pin-on-disk).
Abstrakt EN: The paper deals with the determination of mechanical properties of hybrid organic-inorganic epoxy-based coatings. The mechanical properties were studied by nanoindentation and pin-on-disc technique. Tests were performed to study influence of additives on complex coatings properties examined by hardness, Youngs modulus and friction coeficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička