Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti vrstev TiCN deponovaných metodou CVD

Citace:
PRUŠÁKOVÁ, L., BLÁHOVÁ, O., CARBOL, P. Mechanické vlastnosti vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 114-119. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of thin films deposited by CVD method
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Lucie Prušáková , Olga Bláhová , P. Carbol
Abstrakt CZ: V práci byly hodnoceny povlaky TiCN deponované metodou CVD. Pro hodnocení koeficientu tření a opotřebení byl použit vysokoteplotní tribometr CSEM (metoda pin-on-disk).
Abstrakt EN: The article is focused of evaluation of tribological properties of TiCN coating deposited by CVD method. The measurements were providede by high temperature tribometer CSEM using method pin-on-disc. We monitored friction coeficient and wear resistance. The wear tracks were examined by optical methods and SEM.
Klíčová slova

Zpět

Patička