Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN

Citace:
BLÁHOVÁ, O., PRUŠÁKOVÁ, L., SAVKOVÁ, J., FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN . In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 102-107. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of TiCN layers
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Olga Bláhová , Lucie Prušáková , Jarmila Savková , Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá porovnáním vlastností systémů tenká vrstva-substrát vytvořených metodami PVD, CVD a PACVD. V práci byla hodnocena morfologie povrchu, tloušťka vrstev a hloubkové průběhy chemického složení metodou GDOES. Nanoindentační metodou byly hodnoceny hloubkové průběhy nanotvrdosti a indentačního modulu pružnosti systémů tenká vrstva-substát. Tribologické vlastnosti byly hodnoceny metodou pin-on-disk za normálních i zvýšených teplot.
Abstrakt EN: The work deals with problems of evaluation mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited by PVD, CVD, PACVD respectively. The thickness, roughness and chemical constitution of layers was analysed. The results of nanoindentation measurements are discussed. The measurements of tribological properties were provided by high temperature tribometer using method pin-on-disc. The friction coefficient and wear resistance were monitored. The wear tracks were examined by optical methods and SEM with EDAX.
Klíčová slova

Zpět

Patička