Přejít k obsahu


Control Problems of the Switched Reluctance Motor

Citace:
FOŘT, J., MICHALÍK, M., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Control Problems of the Switched Reluctance Motor. In Elektros ir valdymo technologijos - 2006. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2006. s. 180-183. ISBN: 9955-25-054-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control Problems of the Switched Reluctance Motor
Rok vydání: 2006
Místo konání: Kaunas
Název zdroje: Kauno Technologijos Universitetas
Autoři: Jiří Fořt , Michal Michalík , Pavel Drábek , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Článek se zbývá problematikou regulace proudu a rychlosti spínaného reluktančního motoru (SRM) na základě navrženého matematického modelu SRM. Popsány jsou základní typy regulátorů (P-regulátor, PI-regulátor, hysterezní a delta regulátor, regulátor s výpočtem napětí z matematického modelu) a je naznačen návrh jejich parametrů. Článek uvádí také porovnání numerických simulací s výsledky naměřenými na reálném pohonu.
Abstrakt EN: This paper deals with the problem of the current and speed control of the switched reluctance motor (SRM) on the base of the proposed mathematical model of the SRM. The basic types of the controllers are described (proportional controller, PI controller, hysteresis controller, delta controller and controller with the on-line voltage calculation of the mathematical model) and the design of their parameters is proposed. Then the comparison of the simulation and the real drive experimental measurement results is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička