Přejít k obsahu


Výukový systém EDUCON pro podporu výuky výkonové elektroniky

Citace:
FOŘT, J., PAVLÍČEK, J. Výukový systém EDUCON pro podporu výuky výkonové elektroniky. In Pedadogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 307-309. ISBN: 80-85645-56-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The educational system EDUCON for support of education in power electronics
Rok vydání: 2006
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Scientific Pedagogical Publishing
Autoři: Jiří Fořt , Jiří Pavlíček
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje pokus o vytvoření on-line výukového systému pro předávání základních informací o polovodičových měničích a výkonové elektronice, který je snadno rozšiřitelný a modifikovatelný. Dále je zpracována možnost doplnění tohoto systému on-line simulacemi. Vzhledem k současné dostupnosti internetu bylo zvoleno právě toto řešení. Výsledné internetové stránky by měly sloužit jako podpůrný nástroj pro výuku výkonové elektroniky a poté i dalších oborů.
Abstrakt EN: Paper describes an attempt at creation of on - line educational system for handover basic information about solid - state converters and power electronics, which is easily extensible and modifiable. The possibility of completion of this system by on - line simulations is further processed. Just this solution was selected with regard to current internet availability. The final internet pages should have served as the supporting tool for education of power electronics and after that also other branches.
Klíčová slova

Zpět

Patička