Přejít k obsahu


Internetová podpora výuky - systém "EDUCON"

Citace:
FOŘT, J., PAVLÍČEK, J., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Internetová podpora výuky - systém "EDUCON". In Symep 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-3. ISBN: 80-7043-455-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Internet supported education - the system EDUCON
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Fořt , Jiří Pavlíček , Pavel Drábek , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje pokus o vytvoření on-line výukového systému pro předávání základních informací o polovodičových měničích a výkonové elektronice, který je snadno rozšiřitelný a modifikovatelný. Dále je zpracována možnost doplnění tohoto systému on-line simulacemi. Vzhledem k současné dostupnosti internetu bylo zvoleno právě toto řešení. Výsledné internetové stránky by měly sloužit jako podpůrný nástroj pro výuku výkonové elektroniky a poté i dalších oborů.
Abstrakt EN: This paper describes attempt to on-line tutorial system creation for handover of basic information about semiconductor convertors and power electronics, with easy extensibility and modifiability. The possibility of on-line simulations implementation to this system is further processed. Final internet pages should serve as supporting instrument for education of power electronics and afterwards other branches too.
Klíčová slova

Zpět

Patička