Přejít k obsahu


Matematický model SR-motoru

Citace:
FOŘT, J., MICHALÍK, M., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P., KRASL, M. Matematický model SR-motoru. In Technical computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. s. 1-14. ISBN: 80-7080-616-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical model of SR-motor
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Jiří Fořt , Michal Michalík , Martin Pittermann , Pavel Drábek , Milan Krasl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vytvořením matematického modelu spínaného reluktančního motoru. Po základním matematickém popisu následuje několik možností aproximace, vhodných pro zpracování naměřených dat (zejména funkce magnetického toku v závislosti na proudu a poloze rotoru). Získané výsledky uvedených metod jsou vzájemně porovnány a použity pro konečnou volbu metody pro vytvoření matematického modelu pohonu se SRM.
Abstrakt EN: This paper deals with the creation of mathematical model of switched reluctance motor. The basic mathematical description of SRM is followed by several approximation methods, suitable for measured data processing (mainly function of the electromagnetic flux in dependence on the current and rotor position). The acquired results of mentioned methods are compared and are used for the choice of final design of mathematical model of SRM drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička