Přejít k obsahu


Gold coating of polyethylene modified by argon plasma discharge

Citace:
ŠVORČÍK, V., KOTÁL, V., SLEPIČKA, P., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P., HNATOWICZ, V. Gold coating of polyethylene modified by argon plasma discharge. Polymer Engineering and Science, 2006, roč. 46, č. 9, s. 1326-1332. ISSN: 0032-3888
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Gold coating of polyethylene modified by argon plasma discharge
Rok vydání: 2006
Autoři: Václav Švorčík , V. Kotál , P. Slepička , Olga Bláhová , Pavol Šutta , V. Hnatowicz
Abstrakt CZ: Vysokohustotní polyetylen byl modifikován plazmovým výbojem v Ar, poté byla nanesena vrstva Au s tloušťkou 50nm. Pomocí AFM byla hodnocena povrchová morfologie. Pomocí goniometru byl hodnocen kontaktní úhel. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí nanoindentoru. Vrstvy Au byly charakterizovány RTG difrakcí.
Abstrakt EN: High density polyethylene was modified by Ar plasma discharge and then coated with 50 nm thick gold layer. Surface morfology of samples was studied using atomic force microscopy technique. The surface polarity was characterized by contact angles measured by standard goniometry. A nanoindenter was used to examine the sample´s mechanical properties. The Au layers were characterized using X-ray diffraction.
Klíčová slova

Zpět

Patička