Přejít k obsahu


Podpora výuky výkonové elektroniky s využitím PC

Citace:
FOŘT, J., PAVLÍČEK, J., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Podpora výuky výkonové elektroniky s využitím PC. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické , 2006. s. 233-237. ISBN: 80-214-3286-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PC education support in teaching of power electronics
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Jiří Fořt , Jiří Pavlíček , Martin Pittermann , Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi využití počítačové podpory výuky teoretické části odborných předmětů (v tomto případě výkonové elektroniky). Pro tento cíl bylo zvoleno internetové řešení, jehož jednotlivé aspekty jsou v článku rovněž diskutovány (včetně snadné rozšiřitelnosti, modifikovatelnosti, použitých technologií, atd.). Uvedena je zde též možnost doplnění celého systému o názorné simulace vybraných polovodičových měničů.
Abstrakt EN: The article deals with possibilities of computer support for education of theoretical parts of special technical subject (power electronics in this case). An internet solution was selected for this aim. Individual aspects are as well discussed in the article (inclusive easy extensibility, modifiability, used technologies, etc.). It is mentioned also a possibility to complete the whole system about numerical simulations of chosen semiconductor converters.
Klíčová slova

Zpět

Patička