Přejít k obsahu


1D model of ureter flow

Citace:
ROSENBERG, J., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., HYNČÍK, L. 1D model of ureter flow. In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-214-3232-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 1D model of ureter flow
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Josef Rosenberg , Marek Brandner , Jiří Egermaier , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Článek popisuje jednoduchý model peristaltiky ureteru dostatečně vhodný pro popis jeho fyziologické funkce. Jde o 1D model poddajné trubice, jejíž vlastnosti jsou popsány dvěma periodicky proměnnými konstitutivními parametry. Je popsána anatomie a fyziologie horní části močových cest. Dále je uveden matematický popis a numerická simulace. Cílem článku není přímo nalézt hodnoty odpovídající reálnému ureteru, ale využít existující robustní numerický model pro další analýzu.
Abstrakt EN: The paper deals with simple model of ureter peristaltics in order to describe exactly enough phenomena that can be addressed during disorder of physiological function. It concerns a 1D model of a flexible tube whose properties are described by local constitutive law with two periodically changing coefficients and with a Newtonian fluid inside. The anatomy and physiology of the upper part of the urinary tract is briefly summarized. This article deals with mathematical description and numerical simulation of this model. This article's aim is not directly to find values corresponding to the real ureter but to exploit the existing robust numeric model for further analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička