Přejít k obsahu


Studium mechanických vlastností organicko-anorganických nátěrových filmů

Citace:
BLÁHOVÁ, O., FARKAČOVÁ, T., ŠPÍRKOVÁ, M. Studium mechanických vlastností organicko-anorganických nátěrových filmů. In Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: Zdeňka Jelínková, 2006. s. 104-104. ISBN: 80-239-6265-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of mechanical properties of organic-anorganic coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Zdeňka Jelínková
Autoři: Olga Bláhová , Tereza Farkačová , Milena Špírková
Abstrakt CZ: V práci byly hodnoceny hybridní organicko-anorganické nanokompozitní matriály. Byla hodnocena nanotvrdost systémů film-substrát pomocí přístroje Nanoindenter XP s modulem CSM (kontinuální měření tuhosti), který umožňuje určit hloubkové změny tvrdosti a modulu pružnosti z jednoho vtisku. Tribologické vlastnosti (koeficient tření a odolnost proti opotřebení) jsou hodnoceny pomocí vysokoteplotního tribometru CSEM metodou "pin-on-disc".
Abstrakt EN: In this paper were evaluated hybrid organic and anorganic nanocompozite coatings. The tribological properties of hybrid organic-inorganic coatings were measured on tribometer CSEM by method pin-on-disc. The mechanical properties were studied by nanoindentation technique by Nanoindenter XP.
Klíčová slova

Zpět

Patička