Přejít k obsahu


Surface and structure characterization of organic-inorganic nanocompozite coatings

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., BRUS, J., ŠLOUF, M., BLÁHOVÁ, O., BALDRIÁN, J., STRACHOTOVÁ, B., KOTEK, J., STRACHOTA, A. Surface and structure characterization of organic-inorganic nanocompozite coatings. In Advanced polymeric materials. Bratislava: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 97-98. ISBN: 80-968433-3-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface and structure characterization of organic-inorganic nanocompozite coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Autoři: Milena Špírková , Jiří Brus , Miroslav Šlouf , Olga Bláhová , Josef Baldrián , Beata Strachotová , Jiří Kotek , Adam Strachota
Abstrakt CZ: Nanokompozitní povlaky byly připraveny ze dvou funkcionalizovaných organosilikonových prekurzorů a tří oxypropylenových oligomerů se dvěma typy aditiv různého tvaru a koncentrace. Byly hodnoceny povrchové vlastnosti (morfologie, tvrdost) pomocí optické, atomové a elektronové mikroskopie. byl hodnocen vliv aditiv na povrchové vlastnosti.
Abstrakt EN: Nanocompozite coatings were prepared from two functionalized organosilicon precursors and three oxypropylene-based oligomers. Two kinds of admixtures differing in shape and concentration were added in some cases. Surface properties were studied by optical, atomic force and scanning electron microscopy. Surface morphology of the prepared coatings is influenced by additives; both types of admixtures concentrate partly on the surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička