Přejít k obsahu


Struktura povrchu lopatek parní turbíny za provozu

Citace:
ŠŤASTNÝ, M., BLÁHOVÁ, O., LORENC, B. Struktura povrchu lopatek parní turbíny za provozu . In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 135-142. ISBN: 80-7043-449-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surface structure of the steam turbine blades during operation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Šťastný , Olga Bláhová , Bohumil Lorenc
Abstrakt CZ: Je popsáno měření struktury povrchu lopatek parních turbín po dlouhodobém provozu. Popisuje se technika a metodika měření. Analyzují se výsledky měření.
Abstrakt EN: They were found, at the observed condensing turbine on stages of HP part blades, deposits of copper oxides with maximum thickness up to 2.2 mm. Time of growing deposits was 54 647 operational hours, without washing. The measurement of the blade surface structure with deposits was performed by means of the portable device. The evaluation of the measurement was done in agreement with the methodology of GPS. Thick deposits on the convex sides of blades have the largest roughness. Surface profiles of thick deposits are remarkable with large mean width of the elements of roughness profiles. Thin deposits on the control stage and also on concave parts of other stages blades have comparatively small roughness. The surface profiles of thin deposits are marked out by small mean width of roughness profile elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička