Přejít k obsahu


Nánosy a koroze lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází

Citace:
ŠŤASTNÝ, M., BLÁHOVÁ, O., JIŘÍČEK, I., LORENC, B. Nánosy a koroze lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází . In Poruchy strojů a jejich prevence. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2006. s. 30-35.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Deposits and blade corrosion in the phase transition zone
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Asociace strojních inženýrů
Autoři: Miroslav Šťastný , Olga Bláhová , Ivo Jiříček , Bohumil Lorenc
Abstrakt CZ: V příspěvku se popisují některé výsledky výzkumu nánosů na lopatkách předposledního stupně parní turbíny 200MW, kde v důsledku kondenzace proudicí vodní páry dochází ke vzniku korozivních nánosů. Rozebírají se příčiny lomů lopatek v souvislosti s chemií nánosů a uvádějí se výsledky měření povrchové struktury nánosů.
Abstrakt EN: Deposits on the last but one stage of steam turbine are described. There are shown the results of deposit chemistry in connection with blade failures and surface structure of deposit is analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička