Přejít k obsahu


Growth and remodeling of continua-less-trivial 1D model

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Growth and remodeling of continua-less-trivial 1D model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 521-528. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Growth and remodeling of continua-less-trivial 1D model
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí krátký přehled teorie růstu a remodelace kontinua . Ta zahrnuje jak objemový růst tak změny symetrie. Popis teorie je založen na pracech Divadla. 1D kontinuum sestává z dvou paralelních prutů. Demonstrováno na několika příkladech je pasivní chování tohoto modelu při zatěžování a jeho dlouhodobý růst. Je ukázána možnost modelování vzniku zbytkových napětí.
Abstrakt EN: The given paper shows the brief introduction to the theory of growth and remodeling of continua. It involves e.g. the bulk growth and the change of symmetry. The description of the theory based on the work of DiCarlo is presented. 1D continuum model consisting of two parallel bars is introduced. Several examples such its passive behaviour during loading, long-time growth or remodeling are demonstrated. The possibility of initiation of resting stresses is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička