Přejít k obsahu


Bentonitické jíly - klasický i progresivní materiál využitelný v technické praxi

Citace:
DUCHEK, P. Bentonitické jíly - klasický i progresivní materiál využitelný v technické praxi. Plzeň : 2006, 92 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bentonite-containing clays: traditional and progressive material applicable in technical praxis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Petr Duchek
Abstrakt CZ: Habilitační práce souhrnně pojednává o bentonických jílech a jejich technickém využití v tradičních odvětvích i nových perspektivních technologiích. Unikátní struktura smektitů včetně minerálu montmorillonitu dovoluje modifikovat tyto jíly řadou anorganických i organických chemických úprav vedoucích k produktům se zajímavými vlastnostmi. Zvláštní pozornost byla věnována nanobarvivům a nanokompozitům obsahujícím polymerní matrici a nanoplniva na bázi modifikovaných jílů. Tyto materiály s vysokou užitnou hodnotou často vykazují mechanické a další vlastnosti nesrovnatelně lepší nežli klasické kompozitní materiály. Bentonit lze tedy považovat za ideální materiál pro budoucí technologie.
Abstrakt EN: This inaugural dissertation brings a complex view on bentonitic layered clays as non-metallic materials used in traditional industry sectors as well as in new technology areas under development. The unique layered structure of smectitic clays incl. montmorillonite enables a wide range of organic/inorganic modifications of the mineral and results in different structures with interesting properties. Of utmost importance, nanocolours and polymer- clay nanocomposites based on polymer matrix and modified-clay nanofiller are discused . These sophisticated materials often exhibit a wide range of mechanical and other properties that beat the traditional composite materials. Briefly concluded – bentonite is a perfect material for future technologies!
Klíčová slova

Zpět

Patička