Přejít k obsahu


Informační systém klastru

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M. Informační systém klastru. In Liberecké informatické fórum. V Liberci: Technická univerzita , 2006. s. 134-142. ISBN: 80-7372-121-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cluster information system
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Liberci
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl
Abstrakt CZ: Systémová integrace a webové služby jsou přijímány jako věc budoucího rozvoje informačních systémů. Dnes je to ji? vidět u předních výrobců podnikových informačních systémů, kteří do svých produktů integrují prvky podporující integraci a webové technologie, značný vliv filosofie vzájemné spolupráce s nutnou intenzivní komunikací více podnikatelských subjektů podílejících se na tvorbě hodnotového řetězce. V příspěvku byl nastíněn jeden z možných modelů informačního propojení a zabezpečení virtuálních firmy, který splňuje podmínku jednoduchosti a možnosti přístupu podnikatelských subjektů s minimálními nároky na současné využívání informačních technologií. Přípěvek byl vytvořen za podpory projektu 1ET201450508 s názvem „Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem“ řešený v programu „Informační společnost“ Akademie věd ČR.
Abstrakt EN: System integration and web services are accepted as way of future information systems development. It is provided of leaders of information systems producers. They have implemented components for integrating and web services to their product. In contribution is described one possible solution of information provision and provision of virtual company. Contribution is created with support of project 1ET201450508 "Information and communication system for creating and control of virtual companies." This project is solved in "Information society" program of Academy of Sciences in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička