Přejít k obsahu


Submicrometer Characterization of Surfaces of Epoxy-based Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings. A Comparison of AFM Study with Currently Used Testing Techniques

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., ŠLOUF, M., BLÁHOVÁ, O., FARKAČOVÁ, T., BENEŠOVÁ, J. Submicrometer Characterization of Surfaces of Epoxy-based Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings. A Comparison of AFM Study with Currently Used Testing Techniques. Journal of Applied Polymer Science, 2006, roč. 102, č. 6, s. 5763-5774. ISSN: 0021-8995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Submicrometer Characterization of Surfaces of Epoxy-based Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings. A Comparison of AFM Study with Currently Used Testing Techniques
Rok vydání: 2006
Autoři: Milena Špírková , Miroslav Šlouf , Olga Bláhová , Tereza Farkačová , Jaroslava Benešová
Abstrakt CZ: Povrchové vlastnosti transparentních organicko - anorganických nanokompozitních povlaků byly hodnoceny pomocí AFM, OM a SEM, nanoindentace a kyvadlové zkoušky podle Persoze. Tření a koeficient opotřebení byly hodnoceny pomocí tribologické zkoušky. Byl diskutován vliv velikosti, tvaru a koncentrace aditiv na povrchové vlastnosti.
Abstrakt EN: Surface properties of transparent coloress epoxy-based organic-inorganic nanocomposite coatings were investigated by AFM, OM and SEM, nanoindentation, and the Persoz pendulum test. Friction and wear coefficients were obtained from tribological experiments. The influence of mechanical properties and the size, shape, and concentration of additives on the measured surface characteristics are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička