Přejít k obsahu


Hodnocení vlastností tenkých vrstev TiCN

Citace:
BLÁHOVÁ, O., FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S., BURŠÍKOVÁ, V. Hodnocení vlastností tenkých vrstev TiCN. In 21. dny tepelného zpracovnání. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů , 2006. s. 227-234. ISBN: 80-239-7840-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of prpperties of thin films TiCN
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Asociace pro tepelné zpracování kovů
Autoři: Olga Bláhová , Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš , Vilma Buršíková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením mikrostruktury a mechanických vlastností otěruvzdorných vrstev TiCN deponovaných metodami PVD, CVD a PACVD. Bylo hodnoceno chemické složení, drsnost povrchu. Byla provedena nanoindentační a tribologická měření pomocí vysokoteplotního tribometru. Stopy po opotřebení byly hodnoceny pomocí SEM a EDAX.
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation microstructure and mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited with PVD, CVD and PA CVD using. The chemical constitution, thickness, roughness, nanoindentation and tribological measurements were discussed. The tribological measurents were provided by high temperature tribometer CSM Instruments using method pin-on-disc, which monitored the friction coefficient and wear resistance. The wear tracks were examined by SEM with EDAX.
Klíčová slova

Zpět

Patička