Přejít k obsahu


Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní

Citace:
BŘÍZOVÁ, E., HAVLÍČEK, P., MENTLÍK, P. Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní. In Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005. Praha: Česká geologická služba, 2006. s. 61-64. ISBN: 80-7075-667-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Eva Břízová , Pavel Havlíček , Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: V článku jsou prezentovány výsledky geologických, geomorfologických a palynologických výzkumů prováděných v souvislosti s geologickým mapováním dané oblasti v měřítku 1 : 25 000.
Abstrakt EN: The results of geological, geomorphological and palynological research of the surroundings of Srní village which are carried out in connection with geological mapping 1 : 25 000 are presented in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička