Přejít k obsahu


Vliv strippingu tenkých vrstev na vlastnosti substrátu

Citace:
PODANÝ, P., KŘÍŽ, A. Vliv strippingu tenkých vrstev na vlastnosti substrátu. In Vrstvy a povlaky. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 41-45. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of Stripping on the Properties of Thin Layers
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Pavel Podaný , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento článek není souhrnem výsledků experimentů autora, ale je jen rešerší dosažených výsledků ostatních odborníků a náhledem do analyzované oblasti strippingu tenkých vrstev. Uvedené výsledky jsou citacemi z literatury uvedené na konci příspěvku. Strippingem1 se rozumí odstranění staré vrstvy z již použitého nástroje před depozicí vrstvy nové. Tento proces probíhá tak, že nástroj je nejprve odpovlakován, poté přeostřen2 a znovu napovlakován. Stripping obvykle provádí stejný výrobce jako depozici, nutnost přeostření tak v sobě zahrnuje časové a finanční ztráty nutné k poslání nástrojů od depoziční firmy zpět k výrobci nástrojů. Finální naostření nástroje ještě před strippingem se v současnosti běžně neprovádí. Broušením odkrytý břit je totiž při strippingu vystaven působení chemikálií, používaných k rozpouštění vrstev, což způsobuje degradaci ostří.
Abstrakt EN: This article connects on previous publications, related to the problematics of ion cleaning process before thin layer deposition and it extends the concentration on technics of coatings removal before redeposition. There are described various methods used for stripping coatings from different type of substrate – high speed steel and hard metal. The article is not a conclusion of experiments for the present, but it is only the extended view a literature research to the poorly analyzed area of coatings removing.
Klíčová slova

Zpět

Patička