Přejít k obsahu


Multikriteriální diagnóza výkonnosti malých a středních průmyslových podniků

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Multikriteriální diagnóza výkonnosti malých a středních průmyslových podniků. In Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Zvolen: Technická univerzita, 2006. s. 125-131. ISBN: 80-228-1683-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Small and medium sized industrial companies multicriteria performance diagnostics
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zvolen
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: V současném tržním prostředí nelze zvyšovat výkonnost malých a středních podniků bez systematického měření a řízení výkonnosti. K měření výkonnosti je nutné vytvořit multikriteriální model hodnocení výkonnosti, který integruje finanční a nefinanční měřítka výkonnosti, a je v souladu s podnikovými strategickými cíli. Příspěvek si klade za cíl identifikovat strukturu vzájemných vazeb faktorů ovlivňujících výkonnost pro podporu diagnózy výkonnosti malých a středních podniků na bázi aplikace analýzy příčin a důsledků.
Abstrakt EN: In today´s dynamic and changeable competitive environment is not possible to increase performance without systematic performance measurement and management. It is necessary to create multicriteria performance evaluation model for performance measurement. Such model has to integrate financial and non-financial performance measures. Those measures should be in conformity with business strategy goals. Goal of this paper is to identify a structure of different factors links which are influencing the performance. Such structure can be afterwards used for performance diagnostics – the causes and effects analysis can be used for such diagnostics.
Klíčová slova

Zpět

Patička