Přejít k obsahu


Přechod k nové éře systémů měření výkonnosti

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Přechod k nové éře systémů měření výkonnosti. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 7-14. ISBN: 80-7043-507-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New era of performance measurement system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Tento článek představuje koncept měření a řízení výkonnosti malých a středních podniků nové éry. První éra systémů měření výkonnosti byla založena na předpokladu, že finanční přístup měření výkonnosti musí být doplněn nefinančními ukazateli. Tyto systémy se chovaly staticky a jejich hlavní nevýhodou byla absence propojení těchto finančních a nefinančních ukazatelů. Druhá generace byla zaměřena na mapování procesních a strategických map. Nová éra systémů měření výkonnosti se vyvíjí v souladu s velice dynamickým konkurenčním prostředím. U malých a středních podniků tento trend směřuje k mulktikriteriálnímu hodnocení výkonnosti, zatímco u velkých společností je tento trend směřován do oblasti hodnocení volného či diskontovaného cash flow. Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ č. 490/2006/G5.
Abstrakt EN: This paper introduces a new concept of small and medium sized company performance measurement and management system. First era of performance measurement system was based on financial measurement approach supplemented by non-financial indicators. Such systems were static and its disadvantage is an absence of linkage between financial and non-financial indicators. Second generation was focused on mapping of process and strategic maps. A new era of performance measurement systems is developed in conformity with dynamic competitive environment. This trend, in the case of small and medium sized companies, is oriented on multicriteria performance evaluation, in the case of bigger sized companies is oriented on free or discounted cash flow evaluation. This contribution was created in support of FRVŠ within the project Nr. 490/2006/G5.
Klíčová slova

Zpět

Patička