Přejít k obsahu


Potřeba podnikových změn v oblasti řízení výroby

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Potřeba podnikových změn v oblasti řízení výroby. In Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Zvolen: Technická univerzitava , 2006. s. 246-250. ISBN: 80-228-1683-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Requirement of the company changes in the production management
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zvolen
Název zdroje: Technická univerzitava
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Změny, které probíhají v současných výrobních podmínkách dávají jednoznačně najevo, že podniky, které na tyto změny nebudou dostatečně rychle reagovat, pravděpodobně nepřežijí. S tím souvisí také snaha udržet konkurenceschopnost a správně reagovat na dynamiku trhu, což vede podniky k využívání metod a nástrojů průmyslového inženýrství při všech jejich aktivitách. Cílem příspěvku je nalezení souvislostí mezi používanými koncepty a nástroji řízení výroby a potřebou podnikových změn v oblasti systému řízení výroby.
Abstrakt EN: The companies, which will not react to the changes rapidly in the present production conditions they don´t weather probably. The goal this paper is the finding of the associations between used concepts and tools of the production management and the requirement of the company changes in the production management.
Klíčová slova

Zpět

Patička