Přejít k obsahu


Mapování toku hodnot v průmyslovém podniku

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Mapování toku hodnot v průmyslovém podniku. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 211-217. ISBN: 80-7043-507-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Value stream mapping in the industrial enterprise
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Mezi základní principy průmyslového inženýrství patří odstraňování plýtvání v jednotlivých podnikových oblastech. Jednou z metod, která se zabývá odstraňováním plýtvání, je metoda Lean Production (štíhlá výroba). Pro převedení podniku na štíhlou výrobu se využívá velmi efektivního nástroje – Value Stream Mapping (VSM). Tato podrobná vizualizace všech procesů umožní manažerům identifikovat příčiny zbytečného plýtvání (čas, materiál, peníze) a po podrobné analýze nastaví nový zlepšený stav. Cílem příspěvku je analýza Value Stream Mapping (VSM), postup jejího zavedení do podniku, vymezení použitelnosti a zjištění přínosů plynoucí z jejího zavedení do podnikové praxe.
Abstrakt EN: Lean Production (Lean Manufacturing) is one of the methods of the industrial engineering. It is aimed to the systematic elimination of waste. Value stream mapping is used for the transfer of enterprises on the lean production. Value stream mapping is a method of visually mapping a product's production path (materials and information) from "door to door". VSM can serve as a starting point to help management, engineers, production associates, schedulers, suppliers, and customers recognize waste and identify its causes. The goal of this paper is analysis of Value stream mapping (VSM), process of the implementation in the enterprises, delimitation of the applicability and finding of the contributions in the company practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička