Přejít k obsahu


Aktuální měničové struktury : studie možností aplikace v trakci

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PISKAČ, L., PITTERMANN, M., VONDRÁŠEK, F. Aktuální měničové struktury : studie možností aplikace v trakci. 22160-09-06. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 57 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Actual inverter structures
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt , Luděk Piskač , Martin Pittermann , František Vondrášek
Abstrakt CZ: V prvé části zprávy jsou stručně uvedeny základní pojmy aktuálních měničových struktur. Důkladněji jsou vyloženy termíny související s maticovými měniči. V další části práce je uveden přehled anotací vybraných publikací. Závěr zprávy je věnován pozoruhodným publikacím a úvažovaným aplikacím v trakci.
Abstrakt EN: In first part of the report the basic terms of actual convertor structures are briefly explained. The term of matrix converters are interpreted in detail. In the next part of the report the abstracts of selected publications are inserted. The conclusion is oriented on interesting publictions and considerate applications in the traction.
Klíčová slova

Zpět

Patička