Přejít k obsahu


Třífázový maticový měnič - studie

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J. Třífázový maticový měnič - studie. 22160-35-06. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2006. 16 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Three phase matrix converter - study
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Tato zpráva je studií třífázového maticového měniče. Maticový měnič ke své činnosti nepoužívá kapacitní filtr umístěný v meziobvodu, což můžeme považovat za velkou výhodu ve srovnání s konvenčními typy měničů. Princip třífázového maticového měniče byl publikován v několika článcích v zahraniční [1, 2] i tuzemské literatuře [3, 4, 5]. Ve zprávě je uveden stručný popis, rozbor funkce a principy spínání maticového měniče. V závěru jsou uvedeny výsledky simulací vytvořené pomocí programu MATLAB.
Abstrakt EN: This report is a study of the three phase matrix converter. The matrix converter does not use capacitive filter in the DC bus link, what we can think as advantage in comparison with conventional converters. Principle of 3p matrix converter was published in several papers in abroad [1, 2] and in the Czech Republic [3, 4, 5] as well. The report contains short description, function analysis and principals of matrix converter switching. There are shown results of simulations made by program MATLAB.
Klíčová slova

Zpět

Patička