Přejít k obsahu


Laserová konfokální mikroskopie ve výzkumu laserového přetavování HVOF povlaků

Citace:
HONNER, M., MEDLÍN, R., NĚMEČEK, S., CHMELÍČKOVÁ, H. Laserová konfokální mikroskopie ve výzkumu laserového přetavování HVOF povlaků. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 138-141. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser confocal microscopy in research of laser remelting of HVOF coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Milan Honner , Rostislav Medlín , Stanislav Němeček , Hana Chmelíčková
Abstrakt CZ: Příspěvek objasňuje procesy probíhající v mikrostruktuře Cr3C2-NiCr povlaků vytvářených metodou HVOF nástřiku při pulzním laserovém přetavování. Zároveň příspěvek ukazuje nové výzkumné možnosti, které nabízí laserová konfokální mikroskopie a porovnává je s možnostmi skenovací elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: The contribution deals with elucidation of processes occuring in the microstructure of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr coatings under pulsed laser heating. At the same time, the contribution also demonstrates new research capabilities offered by the laser confocal microscopy and compares them with capabilities of the scanning electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička