Přejít k obsahu


Vliv mikrostruktury slinutých karbidů na životnost nástrojů a strojních součástí

Citace:
KŘÍŽ, A. Vliv mikrostruktury slinutých karbidů na životnost nástrojů a strojních součástí. In Fractography 2006. Košice: Institute of Material Research of the Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 363-370. ISBN: 80-968543-5-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Effect of Sintered Carbide Microstructures upon the Life of Tools and Machine Parts
Rok vydání: 2006
Místo konání: Košice
Název zdroje: Institute of Material Research of the Slovak Academy of Sciences
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá sledováním vlivu velikosti zrna karbidických fází slinutých karbidů na životnost součástí. V současné době je snaha výrobců vyrábět materiály s co nejmenší velikostí zrna. V některých případech to má za následek zhoršení vlastností a to v takové míře, že dojde k předčasné degradaci součásti. V příspěvku jsou uvedeny dva příklady z praxe. V prvním případě nastalo poškození drtiče kamenné suti, kde se projevilo vedle abrazivního opotřebení i elektrochemické korozivní poškození. Druhý případ je z oblasti řezných nástrojů, kdy jednak nerovnoměrná struktura slinutého karbidu a rovněž nevhodná velikost karbidických zrn, zapříčinila náhlé poškození nástroje. K analýze vlastností byly použity nejen přístroje světelné a řádkovací elektronové mikroskopie, ale rovněž i tribometr, který umožnil simulaci zatěžování nástroje v řezném procesu.
Abstrakt EN: This study investigates the effect of grain size of carbide phases in sintered carbides upon the life of components. Currently, the manufacturers strive to produce materials with fine grain size. In some cases, this results in deterioration of properties of the part to such extent that a premature failure occurs. Two practical case studies are listed in this article. First one concerns a failure of a rock debris crusher where both abrasive wear and electrochemical corrosion were observed. The second case involves a cutting tool where non-homogeneous microstructure of the sintered carbide and inadequate carbide grain size have caused sudden failure. Properties of the materials were analyzed by means of light and scanning electron microscopes and with a tribometer, offering simulation of tool load during the cutting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička