Přejít k obsahu


Proces formování povolebních koalic v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v na úrovni samosprávy: komparativní analýza

Citace:
STRNADOVÁ, L. Proces formování povolebních koalic v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v na úrovni samosprávy: komparativní analýza. In Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 27-52. ISBN: 80-7380-004-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Process of Post-Election Coalition-Building in the Lower House of the Parliament of the Czech Republic and at the Level of Local Government: A Comparative Analysis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na komparaci tvorby povolebních koalic v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na úrovni samosprávy ? v krajských zastupitelstvech a zastupitelstvech statutárních měst. S využitím teorie koalic analyzuje principy a převažující tendence v procesu formování koalic. Text se snaží ověřit platnost hypotéz teorie racionální volby, teorie her a teorie koalic vzhledem k politické praxi a funkčnost teorie racionálního jednání. První část textu představuje v nárysu základní teoretické předpoklady uváděné ve vztahu k formování koalic. Stěžejní část textu shrnuje výsledky empirického výzkumu procesu tvorby koalic na celonárodní, regionální i místní úrovni v ČR v letech 1998-2004.
Abstrakt EN: The article provides a comparative study of the process of post-electoral coalition-building in the Lower House of the Parliament of the Czech Republic and at the levels of regional and local government (corporate towns). Referring to coalition theory, we analyze the principles and prevailing tendencies present in the coalition-building process. We intend to test the validity of rational choice theory, games theory, and coalition theory claims as mirrored in the reality of political practice, and the functional value of the theory of rational behaviour. The first part of the text introduces in a nutshell key theoretical assumptions generally maintained with regard to coalition-building. The gist of the study summarizes results of empirical research of the process of coalition-building at the national, regional, and local levels of Czech government between 1998 and 2004.
Klíčová slova

Zpět

Patička