Přejít k obsahu


Globální občanská společnost a rozvoj

Citace:
STRNADOVÁ, L. Globální občanská společnost a rozvoj. In Ve stínu modernity. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2005, s. 73-95. ISBN: 80-86898-54-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Global Civil Society and Development
Rok vydání: 2005
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Globální občanská společnost je pojem, kterému se nedostává dostatečného vymezení. Pokud uvažujeme o tom, jak globální občanská společnost ovlivňuje rozvoj, je třeba se zvlášť zaměřit na asociativní občanskou společnost, občanskou společnost jako dobrou společnsot a občanskou společnost ve smyslu veřejné sféry. Pouze kombinací všech tří přístupů získáme koncept použitelný ve vztahu k rozvoji.
Abstrakt EN: Global civil society is an inadequately defined notion. Thinking about how global civil society influences development, we have to consider assotiational civil society, civil society as good society, and civil society as public sphere separately. Only if these three approaches are combined, we can achieve a unseful notion with regard to development.
Klíčová slova

Zpět

Patička